Norton Ghost 14 คือซอฟแวร์ที่ช่วยในการแบ็คอัพข้อมูลที่นิยมใช้กันในร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพราะมันสามารถที่จะโคลนนิ่งฮาร์ดดิสก์ทั้งลูก จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไปสู่ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ (ทำเป็นอิมเมจไฟล์) โดยฮาร์ดดิสก์ลูกที่โคลนนิ่งมานั้นมี Windows และซอฟแวร์ต่างๆ ลงไว้พร้อมใช้งานแล้ว ฉะนั้นเมื่อมันไปอยู่ในคอมพ์เครื่องใหม่ก็ไม่จำเป็นครับที่จะต้องมาฟอร์แมตลง windows ให้เสียเวลา หรือถ้าท่านต้องการจะแบ็คอัพงานต่างๆ ในพาทิชั่นที่หลากหลาย ก็สามารถสั่งให้มันแบ็คอัพได้แยกทีละพาทิชั่นก็ได้เช่นกันครับ.

Norton Ghost provides automatic back up and recovery of everything on your computer.

Key Technologies
* Full system backup and restore
* File and folder backups
* Incremental backups
* Event-based backups
* Advanced compression and encryption

Features
* One-step wizard speeds installation and configuration
* Schedules automatic backups
* Full system backup of everything on a hard drive or partition
* File and folder backup of only the files you choose
* Backs up files by the type you choose (such as photos or financial documents)
* Makes incremental backups to save storage space and save time
* Backs up on key events, such as new application installation or sudden increases in data storage
* Advanced compression and encryption minimize storage space and keep data safe
* Backs up to almost any media, including CDR/RW and DVD+-R/RW drives, USB and FireWire® (IEEE 1394) external storage devices, and Iomega® Zip® and Jaz® drives
* Automatically optimizes backup disk storage space
* Performance throttling minimizes usage of system resources during backup
* At-a-glance display of all scheduled backups and status of backup protection on each drive
* Remote control over other Norton Ghost 12 installations on your network
* Recovers system and data even when operating system won’t restart
* Backwards compatibility restores backups with previous versions of Norton Ghost or Norton™ Save & Restore
* Google Desktop™ integration — searchable backup indexes speeds data recovery
* LightsOut Restore — restores your system with on-disk software recovery, no bootable CD required
* Creates a virtual disk and converts recovery points to a VMWare@ Virtual Disk (.vmdk) or Microsoft Virtual Disk (.vhd)

Comment

Comment:

Tweet

#140 By (61.7.168.237|61.7.168.237) on 2014-08-16 00:01

We create, integrate, invent & produce new products with wood, brass, stone ,iron and glass that is both original & worthwhile .We even deal with export of wooden furniture & accent furniture items

#139 By WROUGHT IRON DECORATIVE (203.100.74.189) on 2013-08-22 12:16

#138 By alongkon (103.7.57.18|112.142.64.159) on 2013-07-08 19:20

Thanks to your website.

#137 By Free Web Directories Links (103.7.57.18|117.192.102.25) on 2013-02-13 18:41

Thanks for sharing.

#136 By Test Automation (103.7.57.18|117.192.102.25) on 2013-02-13 17:27

This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. It gives in depth information. Thanks for this valuable information.

#135 By Indian recipes (103.7.57.18|117.213.183.30) on 2013-02-11 13:48

#134 By wilaval (103.7.57.18|1.0.185.231) on 2012-12-17 21:33

application installation or sudden increases in data storage

#133 By Best Car Leasing Deals (103.7.57.18|117.203.1.34) on 2012-11-05 15:55

or sudden increases in data storage

#132 By slot machine gratis (103.7.57.18|117.203.9.127) on 2012-10-29 19:44

ple agree with your blog. Thanks.

#131 By blog commenting services (103.7.57.18|117.203.10.24) on 2012-10-26 10:51

ド〉のサポートのもと、
関西の注目ショップとなるWEGO2店舗の誕生を記念し、OPENING EVENTを開催!!

#130 By poker gratis (103.7.57.18|117.203.8.168) on 2012-10-22 16:52

resources during backup
* At-a-glance display of all scheduled backups and status of backup protection on each drive
* Remote control over other Norton Ghost 12 installat

#129 By Search Engine Optimization (103.7.57.18|117.203.5.180) on 2012-09-24 14:56

จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งไปสู่ฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง
หนึ่งได้ (ทำเป็นอิมเมจไฟล์) โดยฮาร์ดดิสก์ลูกที่โคลนนิ่งมานั้นมี Windows
และซอฟแวร์ต่างๆ ลงไว้พร้อมใช้งานแล้ว ฉะนั้นเมื่อมันไปอ

#128 By SEO Agency (103.7.57.18|117.203.3.173) on 2012-08-15 15:43

s backup disk storage space
* Performance throttling minimizes usage of system re

#127 By shop baseball (103.7.57.18|117.203.11.156) on 2012-07-11 14:35

Norton Ghost or Norton™ Save & Restore

#126 By los angeles criminal defense lawyer (103.7.57.18|117.203.10.127) on 2012-07-10 12:07

I did not hear before just about bookmarking. However, it seems to be very efficient. There can be a good reason to use the social bookmark (topqualitybacklinks.com) service that can help with optimization!

#125 By social bookmarks (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-02 04:32

ำเป็นอิมเมจไฟล์) โดยฮาร์ดดิสก์ลูก

#124 By SEO (103.7.57.18|117.203.8.188) on 2012-06-27 17:40

space and save time
* Backs up on key events, such as new application installa

#123 By SEO Florida (103.7.57.18|117.203.11.29) on 2012-06-26 14:18

Our web directory submission "marketingslinks.com" service can assure that every hand operated directory we submit to is related with your internet site! It will be the most clever putting of your money.

#122 By seo directory submission (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-20 21:55

#121 By บอมนะ (103.7.57.18|223.207.43.234) on 2012-05-10 00:57

ople agree with your blog. Thanks.

#120 By wont go home without you lyrics (103.7.57.18|117.203.8.45) on 2012-05-03 18:59

otos or financial documents)
* Makes incremental backups to save storage space and save time
* Backs up on key events, such as new application installat

#119 By Glasgow Seo (117.203.11.101) on 2012-04-30 14:51

If you need more traffic to your website check out the website in my name. It really helped me and i think it can help your website.

#118 By Computer technician melbourne (119.152.12.52) on 2012-04-25 22:54

#117 By เดก (183.88.32.223) on 2012-04-19 13:21

รือถ้าท่านต้องการจะแบ็คอัพงานต่างๆ ในพาทิชั่นที่หล

#116 By SEO UK (115.252.208.109) on 2012-04-18 21:25

Sometimes to get the Academic level you should buy thesis summary referring to this good topic and dissertation writing.

#115 By thesis (91.212.226.136) on 2012-04-17 10:59

ขอบคุณมากมากครับ ยิ่งให้ยิ่งได้ครับ

#114 By Payday Loans (117.200.16.192) on 2012-04-03 02:41

You will be missed.The one place where as a venue and fan I could search by what ever perimeters I chose .Good Luck with your future endeavors.

#113 By natural supplements (116.71.161.138) on 2012-03-28 02:06

A great page in here indeed. thanks for the share.

#112 By things to do in Philippines (112.210.40.215) on 2012-03-25 14:10

Thank you, I have recently been searching for information about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far.

#111 By Car Locksmith (116.71.163.201) on 2012-03-23 03:34

before making a purchase in every products, it is right to examine it first. thanks!

#110 By Sacramento carpet cleaning (112.210.40.215) on 2012-03-21 14:21

Confidence takes you a lot further in life

#109 By affordable health plans (112.210.40.215) on 2012-03-20 12:22

I am very happy to be here because this is a very good site that provides lots of information about the topics covered in depth.

#108 By Ignition Lock (116.71.172.20) on 2012-03-16 23:49

I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. It gives in depth information. Thanks for this valuable information.

#107 By development design bangalore (183.83.45.35) on 2012-03-13 14:36


With the many blogs which I have encountered, I never expected to see a very beautiful post online..After reading this one, I felt so lucky to see its content..-)

#106 By best Google organic SEO (119.152.63.58) on 2012-03-03 05:13

Nice post. Please keep continue sharing your great ideas

#105 By Organic Supplements (119.152.131.33) on 2012-02-23 18:09


Curcumin is one of a small number of super nutrients which has the demonstrated ability to dramatically lower the risk from cancer, heart disease and many other diseases.

#104 By curcumin (116.71.173.180, 118.97.94.19) on 2012-02-23 12:12

Amazing!I also wish him good luck to defend his gold medal. I like to share it with all my friends and hope they