โปรแกรม SpeedFan 4.40

posted on 24 Dec 2009 18:28 by programload

เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี สามารถนำมาใช้แสดงค่าความร้อน โดยแสดงตัวเลขบน taskbar ได้เลย และสามารถใช้งานได้กับเมนบอร์ดหลาย ๆ รุ่น รวมทั้งยังสามารถแสดงค่าความเร็วของพัดลม ค่าแรงดันไฟของระบบ และยัง แสดงค่าความร้อนของฮาร์ดดิสก์ได้ด้วย

credit : downloaddd.com

Comment

Comment:

Tweet

#7 By chatchanok (103.7.57.18|223.204.21.194) on 2012-07-02 00:54

#6 By chatchanok (103.7.57.18|223.204.21.194) on 2012-07-02 00:53